tirsdag den 13. august 2019

Granslev på MinLandsby App - Hjemmesiden har fået et nyt look

Favrskov4ren - som Granslev jo også er en del af sammen med vores naboer Houlbjerg, Bøstrup og Laurbjerg - har i foråret investeret i app'en MinLandsby. Den tilbydes nu gratis til alle foreninger i de 4 byer.

Granslev Forsamlingshus har sagt jatak og har nu bygget den ind på hjemmesiden. over de næste uger og måneder vil Granslev Forsamlingshus nyheder og events komme ind i både app'en, på hjemmesiden og ud på den fælles hjemmeside under Favrskov4ren. Vi udfylder et sted og får det automatisk ud alle 3 steder - ganske gratis.

Læs mere om MinLandsby på www.minlandsby.dk hvor du også kan oprette dig selv som bruger.

Download appen fra Google Play eller app store.source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=03c11e82-d3bd-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

En rigtig dejlig Sct. Hans Aften

Et forsinket tak til alle for en dejlig Sct. Hans aften.

Igen var landsbyen samlet om hygge og mad, og vi fik sunget og snakket.

Granslev er en dejlig by.source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=bd39c99c-d2bd-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

onsdag den 17. april 2019

Helhedsplan for Laurbjerg

Til generalforsamlingen i marts blev vi præsenteret for de første spæde tiltag til en helhedsplan for Laurbjerg og omegn.
Det er vigtigt at understrege at der ikke hverken er besluttet noget eller taget initiativer til andet end at de første indledende møder skal planlægges.
Favrskov4ren bliver kun det organ, der i samarbejde med kommunen får etableret møder og mødesteder. Favrskov4ren kommer ikke til at beslutte noget udenom folk.

Herunder mail fra Jakob Hytte Nederby fra Favrskov kommune.

Efterfølgende er Jakobs præsentation indsat som billeder.
Vi giver lyd fra os, når vi ved mere.

Hej 

Jeg har vedhæftet slide-showet. I må godt lægge på jeres hjemmeside.
Jeg har lavet en lille opsamling på de input der var på vores møde. Vi har valgt at opdele det i fem fokusområder. Fokusområderne kan eventuelt benyttes som udgangspunkt når vi skal holde workshop. I er velkomne til at supplere, hvis der er emner der ikke er kommet med eller, hvis I har fået flere ideer og input i forlængelse vores møde.

Byudvikling
·         Byggemulighed nord for Laurbjerg
·         Transformation af erhvervsbyggeri til byggemulighed
·         Relokalisering af købmanden/tættere på større vej
·         Flere indkøbsmuligheder
·         Større butikker
·         Rekreativt område langs Banestien
·         Nuværende rekreativt område ligger for langt uden for byen
·         Flere shelters langs banestien

’Stationsbyen’
·         Trinbræt i Laurbjerg
·         P-arealer ved trinbrættet
·         Boliger syd for jernbanen
·         Adgang fra Hammelvej til trinbrættet

Forskønnelse
·         Nedrivning af faldefærdige huse
·         Forskønnelse af byen
·         Banestien er i dårlig stand
·         Krogrunden
·         Forbedring af belægning på Banestien ved Bøstrup

Rekreative forbindelser
·         Bedre stisystem til bl.a elcykler
·         Adgang fra Granslev til Banestien
·         Forlængelse af banestien til Løgstrup
·         Banestien skal være et aktiv for området
·         Bedre brug af de grønne arealer


Skolen
·         Sportsfaciliteter ved skolen i grusgraven
·         Udeaktiviteter ved Lilleåskolen i den grønne kile med offentlig adgang/cykelbane og køkkenhaver
·         Atletikbane
·         Større idrætsareal ved den gamle skole i HoulbjergVenlig hilsen

Jakob Hytte Nederby
Arkitekt | Byplanlægger
Plan og Byg
Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK
Direkte: 8964 5135
Hovednummer: 8964 1010
Postadresse: Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK
www.favrskov.dk
Favrskov Kommune


mandag den 15. april 2019

Landsbyklynger mødtes i Århus til spændende inspirationsmøde.Den 2 marts afholdtes der i Århus et møde for alle landsbyklynger i hele landet.
Intet mindre end 20 klynger deltog.

Alle klynger man sårn har hørt om var der, så det var mange frivillige ildsjæle samlet på et sted - alle med det store ønske at deres område også bliver et kraftcenter og ikke glemmes i politikernes kamp om at overgå hinanden med prestigeprojekter i de store byer.

DGI holdt et oplæg om, hvad de står for og om deres store arbejde og støtte til alle landsbyklynger.
Direktør for anlægsfonden Karsten Blomberg fortalte om deres visioner om et stærkt Danmark i yderområderne.

Fra Mols I udvikling, som er en af de stærkeste klynger i landet, kom nogle af de visionære folk, der har fået stablet klyngen på benene og gjort den så stærk. Det kører bare.
Seneste har de har samlet 43 mio kroner ind fra private og fonde. De køber bygninger som de sætter i stand. Nogle bruges til fælles formål. De laver bla. et ungdomshus. Andre huse sælges men i en væsentlig bedre stand.
For inspiration til hvad der faktisk er muligt kan man besøge deres hjemmeside her:
https://molsiudvikling.dk/

En helt anden mulighed for landsbyer og klynger er "Projekt Mødestedet", hvor man kan søge fra en pulje på flere mio. kr. Det er lidt svært på så kort varsel at lave en ansøgning, men der er penge. Det er jo et godt signal.

Afslutningsvis var der Workshop, hvor de forskellige klynger kunne vidensdele.
Desværre var tiden ikke godt brugt, for der var ikke tid nok.
Ting der blev debatteret var:
Hvad gør vi når der ikke er konsulenter?
Hvad trigger en frivillig?
Hvordan får man folk med, for det er forskelligt hvilke faner folk vil stimle sammen om.

Favrskov4ren er en meget velfungerende klynge!
Vi skal være meget glade for landsbyrådet. De er virkelig med til at hjælpe. Mange har jo udfordring med bare at overleve og få selv små ting til at fungere. Vores udfordring er hvis der skal større ting op at stå.
Andre klynger vil også gerne lave messe og er meget imponerede over at vi kan.

Dejlig at mærke, at vi ikke er alene og at det vi gør er det rigtige :-)


søndag den 31. marts 2019

Generalforsamling 25 marts 2019
Den 25 marts havde vi en rigtig vellykket generalforsamling i Lilleåskolens SFO.
Der var mange deltagere og en rigtig god stemning.
Betina Glenjui blev valgt til ordstyrer og gjorde det godt, selvom der af og til gik lidt anarkisme idet.
Men lige netop når det gælder folk med noget på hjerte, så sender det jo et signal om, at folk er engagerede.
Herunder er et kortere resume af aftenen   
Årsberetning ved formand Peter Lange.
Vi har haft gang i rigtig mange ting det forgangne år.
Præsentation af den eksisterende bestyrelse, som gav sig til kende samt hvilket tilhørsforhold de havde.
Det vigtige det sidste års tid er samarbejdet med vores konsulent Pelle gennem Real Dania/DGI projektet.
Det har været en stor glæde. Der har været mange møder og et fint samarbejde.
Blandt mange ting skal nævnes:
4+1 møderne "Vi lytter".
Vi var rundt i alle 4 byer med workshops, hvor det var os der lyttede til borgerne. Det sluttede af med et eksrta møde - Bøfmødet  - med over 60 mennesker. Der kom 14 - 15 arbejdsgrupper ud af det. De fleste grupper er fortsat aktive.
Borgerundersøgelsen.
15,3 % deltog, hvilket er fint i forhold til landsgennemsnittet. Resultatet er i rapporten som kan skaffes forskellige steder og også kan findes online. Der er ved at blive lavet en strategi i samarbejde med politikere og embedsmænd i kommunen. Vi er ved at finde dato for kontakt med politikerne.
Rapporten er også en kerne i det forestående samarbejde med kommunen om en helhedsplan for Laurbjerg og opland.
Teknik og VM
I forbindelse med VM blev der købt teknisk udstyr. En god projektor og et lærred.
Selve arrangementerne var gode og det tekniske udstyr findes nu til både udlån og til glæde for foreningen
Messen
Det var også messeår i år. Det var igen stort men med vigende deltager tal. Vi ved endnu ikke, hvad vi vil gøre anderledes, men vi overvejer at flytte det ned til skolen. For at skabe mere helhed. Hallen kan sagtens stadig være omdrejningspunkt for arrangementer og underholdning, men basis og messe stande kan være på skolen. Det ser vi til i år 2020.
Festen om aftenen var hyggelig med god deltagelse.
Landsbyrådsmøde og økonomi
15 november var der landsbyrådsmøde.
Vi fik bevilget 20.000 kr pr. år i 3 år til nye investeringer.
Vi er ikke sat i verden for at tjene penge, men skal bare have det til at løbe rundt. Penge kan gå til smarte ting, mindre projekter og andet.
PR og IT
It presse og kommunikation bruges der tid på da det er altafgørende for at vi kan nå hinanden.
Der er lavet tiltag til at gøre ting smartere ved at investere i MinLandsby app'en. Mere om det under evt.
Trinbræt år.
Kommunen har henvendt sig omkring en helhedsplan for området. Der var før generalforsamlingen også møde med politikerne omkring det forestående projekt.
Trinbrættet kommer til at åbne helt nye muligheder for området, da det ikke kun kommer til at være folk fra området der søger til Århus. Der vil også komme folk til os, hvis vi vinkler den rigtigt.
Tak til Pelle og RealDania projektet
Vi vinker snart farvel til Pelle fordi projektet snart slutter.
Det er ærgerligt. Vi skal nok klare os, men det havde været fedt at have ham som fast inventar.
Regnskab
Peter Ravn fremlægger.
Sponsorater
Vi har været så heldige at få 10.000 fra Langå sparekasse. Sammen med 2 gange XL byg og en anonym donation gav det os et godt skub i forbindelse med messen. Vi tjente også lidt på selve messen.
Ellers er der ikke mange indtægter.
Udgifter er bla.
Forsikring som vi ikke tør køre uden.
Der er købt teknisk udstyr (projektor og lærred)
Reklamer og  tryksager koster, så både til møder og Messen løb der udgifter på.
Nogle penge vil komme ind fra RealDania, men vi skal lige være mere færdige med projektet.
Pelle har lovet at skaffe pengene.
Kommentar: Kan man bringe priser ned, fordi man er en forening? Der er måske lidt at komme efter? Vi er opmærksomme på det bla at skolen stiller lokaler gratis til rådighed, men i forbindelse messen strakte Michael og Hallen sig faktisk langt til ikke særlig mange penge. De tjente godt på messen ed mad og ølsalg - nuvel - men vi sparede meget.
Budget
Indtægter er tilskuddet på de 20.000.
Udgifterne er de sammen som ellers med et tillæg på 11500 for opstart og licens af MinLandsby.
Derfor er der underskud i 2019.
Kontingent
Er 0 kr.
Det fastholder vi.
Valg til bestyrelsen
Peter Ravn Træder ud.
Det er ærgerligt, men Peter Ravn har lagt et stort stykke arbejde over 4 år. Han har været med siden starten.
Fire nye træder ind - Nikolaj, Trine, Michael  og Dobrica, så alle byer har deres pladser i Favrskov4rens bestyrelse besat med undtagelse af Granslev, hvor der stadig er en plads. Bestyrelsen er med andre ord 1 fra at være fuldtallige.

Kommentar: Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis alle i bestyrelsen kan træde ud.
Det er så også sådan at formand og kasser er valgt for 2 år, så der trods alt er nogen, hvis alle andre træder ud. Det forventer vi naturligvis ikke sker ;-)
Revisor.
Betina genopstiller.
Evt
Oplæg fra Peter Bek-Thorngreen om MinLandsby Appen.
Den korte version er, at vi i en enig bestyrelse har valgt at investere i denne platform, fordi vi tror på at den kan live det bindeled mellem foreninger, som vi har savnet.
Den kan blandt mange andre ting fungere som portal, hvor man på enten mobil, tablet eller pc kan nøjes med at indtaste en nyhed eller en event et sted, hvorefter det skydes ud til de platforme, den enkelte forening måtte ønske - såfremt den platform understøtter dette naturligvis.
Samtidig vil det så blive vores store mulighed for at få samlet alle foreningers events og nyheder et sted.
Diskussion: Hvordan bliver det rullet ud og hvordan lærer man mere? Hvem må være med? Og mange andre ting.
Som det ser ud nu så bliver det i første omgang et samarbejde mellem MinLandsy og Peter Bek-Thorngreen for at få det til at fungere.
Herefter vil det blive rullet ud til  foreningerne en ad gangen.
Helhedsplan for Laurbjerg
En lang diskussion om, hvad det går ud på. Der blev luftet bekymringer om, at nogen er ved at tage beslutninger om noget, uden at alle bliver hørt. Der blev gentagende gange forsikret om, at det vi møde vi havde var ren information om det forestående arbejde og de forestående møder.
Der er altså ikke engang lagt planer for  hvor og hvornår de indledende møder i projektet skal holdes.
ALLE borgere vil blive underrettet og inviteret. Alle der vil høres vil blive hørt. Det forsikrer Favrksov4ren at de vil gøre alt de kan, for at dette sker.
Der er ikke ved at blive trukket noget ned over hovederne på nogen.

onsdag den 6. marts 2019

GENERALFORSAMLING FAVRSKOV4REN 25/3 KL. 19:00-21:00 LILLEÅSKOLEN, LAURBJERG

GENERALFORSAMLING
FAVRSKOV4REN
25/3 KL. 19:00-21:00
LILLEÅSKOLEN, LAURBJERG
--------------------------
DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Fremlæggelse og godkendelse af kommende budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse: Foreningens bestyrelse består af max. 3 personer fra hver af de deltagende byer.
  8. Valg af revisor
  9. Evt.- herunder indkomne forslag.
MØD OP OG GIV DIT BESYV MED

FAVRSKOV4REN –

VORES LANDSBYSAMARBEJDE

tirsdag den 5. marts 2019

Gratis musik og hygge arrangeret af Menighedsrådet i Houlbjerg - Granslev - Haurum - Sall. Åbent for alle :-)Jazz – blues – swing – evergreens og meget, meget mere

er på tapetet  ONSDAG  d. 13. MARTS  kl. 19-20 i HOULBJERG KIRKE
Kl 20 rykker vi ned i SOGNEHUSET, hvor der bliver mulighed for at købe en øl/vand eller et glas vin, knase nogle chips og hygge videre til et par glade numre fra Swingbanden, hvor vi måske selv får lov at synge med.
Der er gratis adgang både i kirken og sognehuset.
Alle er velkomne til
et par hyggelige timer med Swingbanden


- der skriver om sig selv:
Vi er seks pensionister, som har fundet sammen i musikken for snart to år siden. Meningen var egentlig, at vi blot skulle hygge os sammen og spille glad musik.
Det er blevet til mere end det. Faktisk er der med jævne mellemrum bud efter os til festlige lejligheder.

Swingbanden, der har ”hjemmebane” i Grenaa, består af Jens Ole Nielsen, bas og sang, tidligere folkeskole- og musiklærer (konservatorie-uddannet), Gert Schou, trommer, tidligere borgmester og regionsmedlem, Bjarne Friis-Christensen, guitar, tidl. praktiserende læge, Ole Fjord, klarinet,  sax og sang, tidl. rektor på Grenaa Gymnasium, spiller også i fynsk jazzkvartet sammen med Olav Stepping, trompet, tidl. Lektor på Rosborg Gymnasium. Endelig er der Svend Frandsen, piano og sang, tidl. journalist ved DR, også aktiv i bandet De Eviggrønne
og Royal Garden Jazzband – og i øvrigt formand for Djurslands Jazzklub.   

tirsdag den 22. januar 2019

Det bobler af aktivitet


I går havde vi et succesfuldt møde i Lilleåskolens hyggelige SFO cafe.
Der kom godt 20 mennesker og der spredte sig hurtigt en hyggelig stemning med megen snak.
Det første vi kunne fortælle var at landsbyrådet har valgt at støtte os med et årligt beløb, så vi har penge til at kunne sætte ting i søen. Det er dejligt!
De grupper, der havde noget at berette fremlagde det for alle, hvorefter snakken begyndte.
Nogle der ikke var med dengang grupperne blev dannet, koblede sig på en af grupperne.
Ideer er der nok af og der sker også noget, så stor ros til alles arbejdsomhed og energi.
En gruppe er kommet rigtig langt med at skabe lys på multibanen i Laurbjerg. En anden gruppe arbejder med mulighederne for at vi kan dele mere med hinanden. Der arbejdes her på at etablere bogskabe, som man kender det fra andre byer, hvor man kan bytte bøger - Stil en bog ind du har læst og tag en, du ikke har læst.
Der var brainstorm omkring hvordan man kunne lave en platform for at dele ting, værktøj ja måske tjenesteydelser?
En gruppe har arbejdet med trafiksikkerhed og fået kommunen i tale om nogle af deres tiltag.
En anden gruppe  har arbejdet med at lave en folder om vores område. De er kommet rigtig langt! Der er lavet intet mindre end 4 foldere og en 5. under udarbejdelse, så der kommer en fælles folder for hele Favrskov4ren og en for hver af de 4 byer. På den måde kan nytilflyttere få et hurtigt overblik over området, byen og mulighederne.
I løbet af aftenen blev der dannet et par grupper mere. En vil se på muligheden for et halvtag til sportsområdet i Houlbjerg, hvor HLIF træner. Her mangler man et sted at skifte sko eller sidder og se på dem der spiller i tørvejr.
Andre har arbejdet på at kortlægge hvor gårdbutikkerne i område ligger. Dette skal gøres tilgængeligt så man hurtigt og nemt kan få et overblik.
… ja så der sker meget:-)

Sidder du inde med gode ideer der kan udvikle og styrke vores område og sammenhold og har lyst til at lave en arbejdsgruppe, der får tingene til at ske, så kontakt gerne os. Vi kan hjælpe dig  til at få startet op.torsdag den 10. januar 2019

Fælles arbejdsgruppe møde.


Kære deltager i favrskov4ren!I maj sidste år blev jo dannet en række grupper, som hver især arbejder med forskellige ting.

Nu er det på tide at mødes igen, dels for at se hinanden, dels for at komme et skridt videre. Og selvfølgelig for at holde gryden i kog, så de gode initiativer ikke dør.

Nogle grupper er kommet langt, andre er ikke kommet i gang endnu, og måske skal noget skrinlægges.

Der kunne komme nye ideer, man kan lade sig inspirere, og måske opstår endnu en gruppe eller to.
Mødet foregår

mandag d. 21/1 kl. 19:00 - 21:00 på Lilleåskolen i Laurbjerg, i SFO´ens cafe.


Favrskov4ren giver brød, kaffe, øl og vand!

SPRED GERNE ORDET, TAG DIN NABO MED!

Vel mødt!

Bestyrelsen i Favrskov4renGrupperne er herunder:


Der er en kort forklaring om gruppen og så et link til en opslagstavle for gruppen på Google+.


 


 


Dele Børsen


denne gruppe arbejder med at oprette en mulighed for at kunne dele ting mellem hinanden, så alle ikke behøver have trailere, betonblandere, borhamre, store køkkenmaskiner o.s.v.


Man skal kunne låne af hinanden.


 


google gruppe:
 


 


Vi deler bøger


denne gruppe arbejder med at få oprettet mulighed for, at folk i de 4 byer kan dele bøger, dvd'er, musik, blade og lignende.


Den originale ide er at lave bogskabe, hvor man kan stille en bog man har læst og tage en anden.


Det samme med blade, film o.s.v.


 


Google gruppe:
 


Byfornyelse og forskønnelse: Grønnere og smukkere


Hvordan får vi forskønnet vores byer? Herunder hvordan kan vi få gjort noget ved nedrivningsklare huse.


 


Google gruppe:
 


Trafiksikkerhed


Hvordan gør vi veje og stier i og omkring vores byer sikrere og bedre.


 


Google gruppe:
 


Lokal madkultur langs banesti


En ide om at promovere vores område på det gastronomiske plan med banestien som omdrejningspunkt


 


Google gruppe:
 


Byvandring


Med den lokale historie skal ture i byerne arrangeres med guides, der kan fortælle om byernes udvikling.


 


Google gruppe:
 


Foredrag i 4


Nogle foredrag er for dyre til at enkelte foreninger har råd. Sammen kan vi løfte større arrangementer.


 


Google Gruppe:
 


De Unge


Hvordan når vi de unge? Hvordan skaber vi tilbud til dem? Arbejde for at arrangere fester.


 


Google gruppe:
 


Belysning af Multibanen


Multibanen er et mødested for en del af de unge, men der mangler lys, og måske også bænke.


 


Google gruppe:
 


Cafe i den hvide Skole


At skabe en cafe i Den Hvide Skole, hvor man kan mødes til kaffe og kage. Måske en øl eller en sandwich.


 


Google gruppe:
 


Samkørsel


Til arrangmenter, til pendlerne, til museumsbesøgene til biograf turen. Hvordan kan vi køre sammen?


 


Google gruppe: