mandag den 11. november 2019

Her er lidt om vores workshop d. 7/10 om helhedsplanen for Laurbjerg og omegn

Selvom Christiansborg prøver at kvæle planerne om et trinbræt i Laurbjerg og dermed den udvikling af vores dejlige område, som det uvægerligt vil medføre, så er her et link til et kort referat af, hvordan vores workshop gik.

workshop d. 7 oktober

HUSK AT EN ENKELT HÅRD TACKLING IKKE BETYDER AT KAMPEN ER OVRE

Vi arbejder videre!source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=b7b4d3dd-1805-ea11-811d-0a000fa90c6f&language=da

Workshop 7. oktober på Lilleåskolen


’I forbindelse med kommunens arbejde med en helhedsplan for Laurbjerg afholdte Favrskov Kommune mandag 7. oktober en workshop på Lilleåskolen i Laurbjerg. Formålet med workshoppen var give borgerne i Laurbjerg mulighed for at komme med input til den kommende helhedsplan for byen. 
Der var tale om en indbudt workshop for en række foreninger, institutioner og virksomheder, som er udvalgt i samarbejde med Favrskov4eren. Workshoppen tog udgangspunkt i 5 overordnede temaer, der blev udvalgt i forbindelse med kommunens møde med bestyrelsen i Favrskov4ren tidligere på året. Temaerne var: Byudvikling, rekreative forbindelser, forskønnelse af Laurbjerg, Lilleåskolen og genåbning af stationen og fortætning af stationsbyen.
Deltagerne arbejdede med de forskellige temaer i grupper, hvor der med fast interval blev flyttet rundt, så alle deltagere fik mulighed for at komme med kommentarer til de 5 temaer. De meget engagerede deltagere bidrog med mange gode ideer og input i de tre timer som workshoppen varede. De mange input vil nu indgå i Favrskov Kommunes videre arbejde med en helhedsplan for Laurbjerg.
Venlig hilsen

Jakob Hytte Nederby
Arkitekt | Byplanlægger
Plan og Byg
Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK

onsdag den 6. november 2019

Synes du det er fair??

Synes du det er fair, at et pessimistisk estimat på antal passagerer med toget fra et kommende trinbræt i Laurbjerg skal betyde at vores område snydes for muligheden for udvikling?

Som I nok allerede har hørt, skete der i sidste uge det katastrofale, at transportministeren og forligskredsen (S, SF, Ø og RV)  stoppede stationsprojektet, uden at der er fremkommet nye oplysninger, som kunne begrunde en sådan beslutning. Favrskov Kommune blev end ikke orienteret direkte om beslutningen. Vi måtte læse om det i ministeriets nyhedsbrev.

Favrskov Byråd har afsendt et brev til ministeren og forligskredsen, hvor vi kraftigt protesterer over, at projektet standses. Brevet kan læses her: https://favrskov.dk/nyheder/kommunen/kan-man-have-tillid-til-indgaaede-aftaler 

Der har været en del medieomtale (se f.eks.: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/01-11-2019/1930/trinbraet-i-laurbjerg?autoplay=1&fbclid=IwAR2nyC__kZaGxzc_THleTw0q3A4Afp7St94r3dqBBE--NnTQgxYC5_wE0RQ#player), men desværre er det meget sparsomt med kommentarer fra ministeren. 

 

Byrådet er enig om, at vi fortsætter arbejdet med udviklingen af Laurbjerg, og vi besluttede derfor også i sidste uge at frigive de afsatte 5,5 mio. kr. til anlæg af forplads og p-pladser i forbindelse med stationen. Kommunen går dog først i gang med at opkøbe ejendomme m.v., når der - igen - foreligger en beslutning om stationens etablering. Og det er bevidst, at jeg skriver "når" og ikke "hvis" - for jeg synes ikke, at vi skal opgive kampen. I første omgang må vi se, om det kan lykkes borgmesteren at få sat et møde op med ministeren og forligskredsen og dernæst overbevise dem om at få Laurbjerg tilbage på sporet. Hvis det ikke lykkes, må vi igen i arbejdstøjet og lægge en ny strategi.

Triste - men kampberedte hilsner

Birgitsource https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=e905a708-2c01-ea11-811d-0a000fa90c6f&language=da

mandag den 4. november 2019

Dele el-bil i Favrskov4eren

Favrskov kommune har indkaldt til 2 informationsmøder i november 2019 for at tilbyde en delebilsordning med el-bil for vores borgere. Der fremgår ikke af materiale hvilken el bil der er i spil. Derfor går spekulationerne på om det kunne være denne helt nye elbil fra Mercedes. Se billede?source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=92dc651d-1bff-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

Sognedag for Sall, Haurum-Granslev-Houlbjerg

Husk tilmelding af hensyn til maden.source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=9d5be622-06ff-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

søndag den 3. november 2019

onsdag den 23. oktober 2019

søndag den 13. oktober 2019

Sidste frist for Halloween tilmelding onsdag

Hej alle I Monster Wannabe's og jeres forældre:-)

Husk det er på onsdag der er sidste frist for tilmelding til Granslevs Halloween fest på lørdag d. 19.

Læs om det her, og husk at du også kan tilmelde og betale via MinLandsy app der kan hentes gratis på google play og app store

https://landsbykalender.minlandsby.dk/?eventId=99e6864c-8dbf-e911-811d-0a000fa90c6f&village=3c108121-d535-e911-811d-0a000fa90c6fsource https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=998a354c-84ed-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

tirsdag den 8. oktober 2019

Forandring fryder og HVILKEN fryd:-)

Favrskov4rens hjemmeside har været under forvandling.

Faktisk er den blevet bygget op igen helt fra bunden

- til alle jer WEB-nørder derude, så er den nu bygget i Wordpress.

 

Det mest fantastiske ved forvandlingen er, at den er koblet sammen med MinLandsby portalen, så vi nu ikke kun kommer ud på vore hjemmeside med tingene, men også kan findes på den App, der hedder MinLandsby og kan downloades gratis fra Google play og App store.

 

Find os under

https://favrskov4ren.dk/

Mere info følger:-)source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=5688bd3b-09ea-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

fredag den 20. september 2019

onsdag den 18. september 2019

Høstgudstjeneste og mad

I går afholdt menighedsrådet i Houlbjerg-Bøstrup-Sall-Granslev-Haurum deres årlige høstgudstjeneste.

Klokken 5 samledes vi i Houlbjerg kirke. Organist Birgitte havde sit altid veloplagte kor med under armen og til smukke toner fra nye og gamle sange og salmer samt flotte naturbilleder fra nærområdet projiseret op på kalkvæggen kunne manse tilbage på den forgangne sommer med taknemmelighed.

Efter gudstjenesten gik alle ned i Houlbjerg Forsamlingshus. Her havde aktive kræfter tryllet dejlig mad frem.

For første gang i langt tid havde op mod 100 mennesker havde meldt sig til og man havde endda været nødt til at afvise folk!

Koret gav også her et par sange.

Tusind tak til alle for en dejlig eftermiddag/aften.source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=0705e34d-46da-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

onsdag den 11. september 2019

fremtidsvisioner leveret incl mad og drikke, kaffe og kage

En veloplagt næstformand Anders Hansen fremlagde mandag aften resultatet af den undersøgelse, som kom ud til alle i E-boks om vores tilknytning til Favrskov4rens område 

Gennem langt tid har der været arbejde med dette og med de tal, vi fik tilbage.

Generelt set er der bred enighed om, at vi ikke har nok samarbejde på tværs af byerne, men at det er vigtigt for os at få det opbygget og vedligeholdt for at stå stærkere, øge vores selvforståelse og for at kunne profilere os.

Læs folderen her: https://1clickwordpress.favrskov4ren.dk/elementor-2491/

og rapporten her: https://1clickwordpress.favrskov4ren.dk/rapport-kortlaegning-og-analyse/

Tak til alle fremmødte og alle de der hjalp med opstilling og oprydning til dette møde.

 source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=731cabcf-bdd4-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

lørdag den 31. august 2019

Julefrokost:-)

Julefrokost i Favrskov4ren. 

Det er IKKE tit vi tillader os at tage et møde uden dagsorden. Men denne august aften er der grill og hygge for os alle. 

Der fejres et godt år.

Tak til alle for en fantastisk indsats i  året der gik. source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=898224a4-09cc-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

tirsdag den 13. august 2019

Granslev på MinLandsby App - Hjemmesiden har fået et nyt look

Favrskov4ren - som Granslev jo også er en del af sammen med vores naboer Houlbjerg, Bøstrup og Laurbjerg - har i foråret investeret i app'en MinLandsby. Den tilbydes nu gratis til alle foreninger i de 4 byer.

Granslev Forsamlingshus har sagt jatak og har nu bygget den ind på hjemmesiden. over de næste uger og måneder vil Granslev Forsamlingshus nyheder og events komme ind i både app'en, på hjemmesiden og ud på den fælles hjemmeside under Favrskov4ren. Vi udfylder et sted og får det automatisk ud alle 3 steder - ganske gratis.

Læs mere om MinLandsby på www.minlandsby.dk hvor du også kan oprette dig selv som bruger.

Download appen fra Google Play eller app store.source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=03c11e82-d3bd-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da

En rigtig dejlig Sct. Hans Aften

Et forsinket tak til alle for en dejlig Sct. Hans aften.

Igen var landsbyen samlet om hygge og mad, og vi fik sunget og snakket.

Granslev er en dejlig by.source https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=bd39c99c-d2bd-e911-811d-0a000fa90c6f&language=da