mandag den 11. juni 2018

Alternativet inviterer til møde: Hvad vil vi i Favrskov med den lokale kollektive trafik?


Hvad stiller vi op med de regionale besparelser på den kollektive trafik? Er letbanen den rigtige investering for Favrskov? Kan vi få mere og bedre lokal kollektiv trafik for pengene? Eller kan vi i virkeligheden få det hele?
Det vil vi i ALTERNATIVET gerne diskutere med alle i Favrskov. Derfor inviterer vi borgere, lokalråd og andre relevante organisationer til en aften, hvor vi vil prøve at afdække de behov for bedre kollektiv trafik, man har rundt i kommunen.
Arrangementet finder sted den 20. juni kl. 19.00 i Sløjfen i Hadsten.
Peder Meyhoff foreslog i forrige nummer af lokalavisen, at byrådet sætter gang i forsøg med at inddrage borgerne i udviklingen af en smartere kollektiv trafik, der kan give flere passagerer. Det vil vi gerne støtte, og vi håber, at vores længe planlagte møde kan være fødselshjælper hertil.
Mødet vil forløbe nogenlunde sådant.
Først vil Alternativets medlem af regionalrådet, Rasmus Foged, fortælle om de besparelser, der påtænkes fra regionsrådet og hvilke konsekvenser, det kan få for Favrskov.
Herefter skal vi i fælleskab prøve at skitsere, hvilke behov, der er lokalt rundt omkring i kommunen. Både internt i kommunen, men også i forhold til nabokommunerne.
Slutteligt bliver der mulighed for at drømme. Hvad kunne være de bedste løsninger på de behov, som aftenen har identificeret?
Hvis dette lykkes, er der et rigtigt godt grundlag, at arbejde videre med.
Så mød og giv dit bidrag.
Jørgen Thiele, talsperson for Alternativet i Favrskov
Vestergade 14, Hinnerup

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar