tirsdag den 22. januar 2019

Det bobler af aktivitet


I går havde vi et succesfuldt møde i Lilleåskolens hyggelige SFO cafe.
Der kom godt 20 mennesker og der spredte sig hurtigt en hyggelig stemning med megen snak.
Det første vi kunne fortælle var at landsbyrådet har valgt at støtte os med et årligt beløb, så vi har penge til at kunne sætte ting i søen. Det er dejligt!
De grupper, der havde noget at berette fremlagde det for alle, hvorefter snakken begyndte.
Nogle der ikke var med dengang grupperne blev dannet, koblede sig på en af grupperne.
Ideer er der nok af og der sker også noget, så stor ros til alles arbejdsomhed og energi.
En gruppe er kommet rigtig langt med at skabe lys på multibanen i Laurbjerg. En anden gruppe arbejder med mulighederne for at vi kan dele mere med hinanden. Der arbejdes her på at etablere bogskabe, som man kender det fra andre byer, hvor man kan bytte bøger - Stil en bog ind du har læst og tag en, du ikke har læst.
Der var brainstorm omkring hvordan man kunne lave en platform for at dele ting, værktøj ja måske tjenesteydelser?
En gruppe har arbejdet med trafiksikkerhed og fået kommunen i tale om nogle af deres tiltag.
En anden gruppe  har arbejdet med at lave en folder om vores område. De er kommet rigtig langt! Der er lavet intet mindre end 4 foldere og en 5. under udarbejdelse, så der kommer en fælles folder for hele Favrskov4ren og en for hver af de 4 byer. På den måde kan nytilflyttere få et hurtigt overblik over området, byen og mulighederne.
I løbet af aftenen blev der dannet et par grupper mere. En vil se på muligheden for et halvtag til sportsområdet i Houlbjerg, hvor HLIF træner. Her mangler man et sted at skifte sko eller sidder og se på dem der spiller i tørvejr.
Andre har arbejdet på at kortlægge hvor gårdbutikkerne i område ligger. Dette skal gøres tilgængeligt så man hurtigt og nemt kan få et overblik.
… ja så der sker meget:-)

Sidder du inde med gode ideer der kan udvikle og styrke vores område og sammenhold og har lyst til at lave en arbejdsgruppe, der får tingene til at ske, så kontakt gerne os. Vi kan hjælpe dig  til at få startet op.Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar