søndag den 31. marts 2019

Generalforsamling 25 marts 2019
Den 25 marts havde vi en rigtig vellykket generalforsamling i Lilleåskolens SFO.
Der var mange deltagere og en rigtig god stemning.
Betina Glenjui blev valgt til ordstyrer og gjorde det godt, selvom der af og til gik lidt anarkisme idet.
Men lige netop når det gælder folk med noget på hjerte, så sender det jo et signal om, at folk er engagerede.
Herunder er et kortere resume af aftenen   
Årsberetning ved formand Peter Lange.
Vi har haft gang i rigtig mange ting det forgangne år.
Præsentation af den eksisterende bestyrelse, som gav sig til kende samt hvilket tilhørsforhold de havde.
Det vigtige det sidste års tid er samarbejdet med vores konsulent Pelle gennem Real Dania/DGI projektet.
Det har været en stor glæde. Der har været mange møder og et fint samarbejde.
Blandt mange ting skal nævnes:
4+1 møderne "Vi lytter".
Vi var rundt i alle 4 byer med workshops, hvor det var os der lyttede til borgerne. Det sluttede af med et eksrta møde - Bøfmødet  - med over 60 mennesker. Der kom 14 - 15 arbejdsgrupper ud af det. De fleste grupper er fortsat aktive.
Borgerundersøgelsen.
15,3 % deltog, hvilket er fint i forhold til landsgennemsnittet. Resultatet er i rapporten som kan skaffes forskellige steder og også kan findes online. Der er ved at blive lavet en strategi i samarbejde med politikere og embedsmænd i kommunen. Vi er ved at finde dato for kontakt med politikerne.
Rapporten er også en kerne i det forestående samarbejde med kommunen om en helhedsplan for Laurbjerg og opland.
Teknik og VM
I forbindelse med VM blev der købt teknisk udstyr. En god projektor og et lærred.
Selve arrangementerne var gode og det tekniske udstyr findes nu til både udlån og til glæde for foreningen
Messen
Det var også messeår i år. Det var igen stort men med vigende deltager tal. Vi ved endnu ikke, hvad vi vil gøre anderledes, men vi overvejer at flytte det ned til skolen. For at skabe mere helhed. Hallen kan sagtens stadig være omdrejningspunkt for arrangementer og underholdning, men basis og messe stande kan være på skolen. Det ser vi til i år 2020.
Festen om aftenen var hyggelig med god deltagelse.
Landsbyrådsmøde og økonomi
15 november var der landsbyrådsmøde.
Vi fik bevilget 20.000 kr pr. år i 3 år til nye investeringer.
Vi er ikke sat i verden for at tjene penge, men skal bare have det til at løbe rundt. Penge kan gå til smarte ting, mindre projekter og andet.
PR og IT
It presse og kommunikation bruges der tid på da det er altafgørende for at vi kan nå hinanden.
Der er lavet tiltag til at gøre ting smartere ved at investere i MinLandsby app'en. Mere om det under evt.
Trinbræt år.
Kommunen har henvendt sig omkring en helhedsplan for området. Der var før generalforsamlingen også møde med politikerne omkring det forestående projekt.
Trinbrættet kommer til at åbne helt nye muligheder for området, da det ikke kun kommer til at være folk fra området der søger til Århus. Der vil også komme folk til os, hvis vi vinkler den rigtigt.
Tak til Pelle og RealDania projektet
Vi vinker snart farvel til Pelle fordi projektet snart slutter.
Det er ærgerligt. Vi skal nok klare os, men det havde været fedt at have ham som fast inventar.
Regnskab
Peter Ravn fremlægger.
Sponsorater
Vi har været så heldige at få 10.000 fra Langå sparekasse. Sammen med 2 gange XL byg og en anonym donation gav det os et godt skub i forbindelse med messen. Vi tjente også lidt på selve messen.
Ellers er der ikke mange indtægter.
Udgifter er bla.
Forsikring som vi ikke tør køre uden.
Der er købt teknisk udstyr (projektor og lærred)
Reklamer og  tryksager koster, så både til møder og Messen løb der udgifter på.
Nogle penge vil komme ind fra RealDania, men vi skal lige være mere færdige med projektet.
Pelle har lovet at skaffe pengene.
Kommentar: Kan man bringe priser ned, fordi man er en forening? Der er måske lidt at komme efter? Vi er opmærksomme på det bla at skolen stiller lokaler gratis til rådighed, men i forbindelse messen strakte Michael og Hallen sig faktisk langt til ikke særlig mange penge. De tjente godt på messen ed mad og ølsalg - nuvel - men vi sparede meget.
Budget
Indtægter er tilskuddet på de 20.000.
Udgifterne er de sammen som ellers med et tillæg på 11500 for opstart og licens af MinLandsby.
Derfor er der underskud i 2019.
Kontingent
Er 0 kr.
Det fastholder vi.
Valg til bestyrelsen
Peter Ravn Træder ud.
Det er ærgerligt, men Peter Ravn har lagt et stort stykke arbejde over 4 år. Han har været med siden starten.
Fire nye træder ind - Nikolaj, Trine, Michael  og Dobrica, så alle byer har deres pladser i Favrskov4rens bestyrelse besat med undtagelse af Granslev, hvor der stadig er en plads. Bestyrelsen er med andre ord 1 fra at være fuldtallige.

Kommentar: Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis alle i bestyrelsen kan træde ud.
Det er så også sådan at formand og kasser er valgt for 2 år, så der trods alt er nogen, hvis alle andre træder ud. Det forventer vi naturligvis ikke sker ;-)
Revisor.
Betina genopstiller.
Evt
Oplæg fra Peter Bek-Thorngreen om MinLandsby Appen.
Den korte version er, at vi i en enig bestyrelse har valgt at investere i denne platform, fordi vi tror på at den kan live det bindeled mellem foreninger, som vi har savnet.
Den kan blandt mange andre ting fungere som portal, hvor man på enten mobil, tablet eller pc kan nøjes med at indtaste en nyhed eller en event et sted, hvorefter det skydes ud til de platforme, den enkelte forening måtte ønske - såfremt den platform understøtter dette naturligvis.
Samtidig vil det så blive vores store mulighed for at få samlet alle foreningers events og nyheder et sted.
Diskussion: Hvordan bliver det rullet ud og hvordan lærer man mere? Hvem må være med? Og mange andre ting.
Som det ser ud nu så bliver det i første omgang et samarbejde mellem MinLandsy og Peter Bek-Thorngreen for at få det til at fungere.
Herefter vil det blive rullet ud til  foreningerne en ad gangen.
Helhedsplan for Laurbjerg
En lang diskussion om, hvad det går ud på. Der blev luftet bekymringer om, at nogen er ved at tage beslutninger om noget, uden at alle bliver hørt. Der blev gentagende gange forsikret om, at det vi møde vi havde var ren information om det forestående arbejde og de forestående møder.
Der er altså ikke engang lagt planer for  hvor og hvornår de indledende møder i projektet skal holdes.
ALLE borgere vil blive underrettet og inviteret. Alle der vil høres vil blive hørt. Det forsikrer Favrksov4ren at de vil gøre alt de kan, for at dette sker.
Der er ikke ved at blive trukket noget ned over hovederne på nogen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar