torsdag den 8. februar 2018

Bedre jernbane, men hvem har pengene?

Bedre jernbane, men hvem har pengene?

(Artikel fra Favrskov Avisen Uge 06)
http://www.e-pages.dk/favrskovavisen/116/

 Stor uenighed om Togfonden, der skal finansiere elektrificeringen og opgraderingen af den danske jernbane  •  Togfonden skal blandt andet finansiere sænkning af jernbanespor, ombygning af broer og etablering af nye jernbanestrækninger. 
  • Det overordnede mål er at reducere rejsetiden, så der fx kun vil være en times rejsetid mellem de største byer, det vil sige Odense og hhv. København, Aarhus og Esbjerg og mellem Aarhus og Aalborg.
  • Togfonden blev nedsat i januar 2014 af de daværende regeringspartier S, SF og R og med DF og Enhedslisten som medunderskrivere af en aftale til 28,5 mia. kroner. I 2015 kom et regeringsskifte med først en ren Venstre-regering og siden en V, K og LA-regering.
  • I 2016 opdelte togfondens partier projektet i fase 1 og 2. I 2017 fandt partierne to ekstra mia. fra aftale om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik fra 2015.

Holdningerne til togfonden, der er omdrejningspunktet for moderniseringen af jernbanen i Danmark, er mange og forskellige.
Bliver der penge nok til alle planerne, eller er projektet med hastighedsopgradering og elektrificering af det danske jernbanenet dyrere end togfondens formåen?
De tiltag, der er under planlægning i Favrskov, hører til fase 1, og de skulle være sikret. Det er blandt andet omkostninger til hævning af broer eller sænkning af spor ved broerne på Skanderborgvej i Hadsten og Hammelvej i Laurbjerg.
Men er der penge i togfonden til fase 2, der er budgetteret til 15 mia. kroner?
(..)
Politikere hos togfondspartierne er fortrøstningsfulde. Morten Bødskov, Socialdemokratiet, har for eksempel tidligere fastslået, at pengene vil komme ind over årene, og Pia Olesen Dyhr (SF) har udtalt, at pengene også vil kunne findes hen ad vejen i andre trafikinvesteringer.
Anders G. Christensen (V), formand for miljø og teknikudvalget i Favrskov, kalder togfonden for stærkt underfinansieret. "Hvis flertallet vil gennemføre, kan regeringen ikke gøre noget, men der er ikke penge til at lave de forskellige løsninger.”
Han peger på, at finansieringsmodellen er for usikker.
“Hele planen er finansieret på en given olieproduktion til en given pris. Det er en ustabil finansiering, og ingen i de blå partier tror på, at den holder. Alene fase 1 er beregnet til 15 mia., Vejlefjordbroen
i fase 2 koster 5 mia., og den påtænkte linjeføring for ny jernbane mellem Hasselager og Hovedgård koster 3,3 mia. Det der reelt står i ”banken” for nuværende, er vel cirka 3 mia. Hele humlen i  Togfonden er, at der er et kæmpe stort hul i finansieringen.”


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar