onsdag den 6. november 2019

Synes du det er fair??

Synes du det er fair, at et pessimistisk estimat på antal passagerer med toget fra et kommende trinbræt i Laurbjerg skal betyde at vores område snydes for muligheden for udvikling?

Som I nok allerede har hørt, skete der i sidste uge det katastrofale, at transportministeren og forligskredsen (S, SF, Ø og RV)  stoppede stationsprojektet, uden at der er fremkommet nye oplysninger, som kunne begrunde en sådan beslutning. Favrskov Kommune blev end ikke orienteret direkte om beslutningen. Vi måtte læse om det i ministeriets nyhedsbrev.

Favrskov Byråd har afsendt et brev til ministeren og forligskredsen, hvor vi kraftigt protesterer over, at projektet standses. Brevet kan læses her: https://favrskov.dk/nyheder/kommunen/kan-man-have-tillid-til-indgaaede-aftaler 

Der har været en del medieomtale (se f.eks.: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/01-11-2019/1930/trinbraet-i-laurbjerg?autoplay=1&fbclid=IwAR2nyC__kZaGxzc_THleTw0q3A4Afp7St94r3dqBBE--NnTQgxYC5_wE0RQ#player), men desværre er det meget sparsomt med kommentarer fra ministeren. 

 

Byrådet er enig om, at vi fortsætter arbejdet med udviklingen af Laurbjerg, og vi besluttede derfor også i sidste uge at frigive de afsatte 5,5 mio. kr. til anlæg af forplads og p-pladser i forbindelse med stationen. Kommunen går dog først i gang med at opkøbe ejendomme m.v., når der - igen - foreligger en beslutning om stationens etablering. Og det er bevidst, at jeg skriver "når" og ikke "hvis" - for jeg synes ikke, at vi skal opgive kampen. I første omgang må vi se, om det kan lykkes borgmesteren at få sat et møde op med ministeren og forligskredsen og dernæst overbevise dem om at få Laurbjerg tilbage på sporet. Hvis det ikke lykkes, må vi igen i arbejdstøjet og lægge en ny strategi.

Triste - men kampberedte hilsner

Birgitsource https://Rss.minlandsby.dk/News/?id=e905a708-2c01-ea11-811d-0a000fa90c6f&language=da

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar