mandag den 11. november 2019

Workshop 7. oktober på Lilleåskolen


’I forbindelse med kommunens arbejde med en helhedsplan for Laurbjerg afholdte Favrskov Kommune mandag 7. oktober en workshop på Lilleåskolen i Laurbjerg. Formålet med workshoppen var give borgerne i Laurbjerg mulighed for at komme med input til den kommende helhedsplan for byen. 
Der var tale om en indbudt workshop for en række foreninger, institutioner og virksomheder, som er udvalgt i samarbejde med Favrskov4eren. Workshoppen tog udgangspunkt i 5 overordnede temaer, der blev udvalgt i forbindelse med kommunens møde med bestyrelsen i Favrskov4ren tidligere på året. Temaerne var: Byudvikling, rekreative forbindelser, forskønnelse af Laurbjerg, Lilleåskolen og genåbning af stationen og fortætning af stationsbyen.
Deltagerne arbejdede med de forskellige temaer i grupper, hvor der med fast interval blev flyttet rundt, så alle deltagere fik mulighed for at komme med kommentarer til de 5 temaer. De meget engagerede deltagere bidrog med mange gode ideer og input i de tre timer som workshoppen varede. De mange input vil nu indgå i Favrskov Kommunes videre arbejde med en helhedsplan for Laurbjerg.
Venlig hilsen

Jakob Hytte Nederby
Arkitekt | Byplanlægger
Plan og Byg
Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar