tirsdag den 6. marts 2018

Like us like we like you :-)

Kære alle Favrskov4ren borgere og andre der bare kan lide os:

Under overskriften "Like us like we like you" vil vi meget gerne have jeres hjælp til at få flere til at like vores Facebook side.
Vi har lavet visitkort med alle de muligheder, hvorpå man kan nå os via de digitale medier.
Her på Nettet kommer vi ligeledes med vores ønske.
 
Grunden er at vi nu er ved at få rigtig godt vind i sejlene og få samlet mere og mere under den fælles paraply, som Favrskov4ren er. Men for at nå bredt ud, skal vi udvide kommunikationskanalen fra os til jer og fra jer til os.

Like us! Så får I en slags abonnement ind på en side, der forsøger at samler alle de spændende arrangementer i området.

Like us! Så kan I læse om, hvordan arrangementer er gået og linke videre til de sider, der interesserer dig.

Like us! Så kan du nå os når du har en ide, du ønsker vi skal arbejde videre på sammen. Hvordan vi kan hjælpe jer... Vi kender nok nogen, der kender nogen.
 
Hvis man er blandt de mennesker som ikke kan eller vil benytte Facebook er det også helt ok.
For vi arbejder også i denne blog.
Vi linker til vores Facebook på vores hjemmeside.
...og som noget nyt har vi fået gang i en dialog med menighedsrådene om at få trykt både nyheder og kalender i de hustandsomdelte kirkeblade.
 
Hjælp med at gøre sammenholdet i Favrskov bedre!

 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar