lørdag den 7. april 2018

Landsbyklyngen Favrskov4renVI LYTTER


Landbyklyngen Favrskov4ren har nu eksisteret i 2 år for at være med til at skabe bæredygtig udvikling for de 4 landsbyer i Favrskov4ren.


Nu skruer vi op og har i samarbejde med DGI, LOA, Real Dania og Favrskov kommune sat et forløb i gang for at styrke og udvikle Favrskov4ren.
Forløbet kører i 18 måneder sammen med mange andre forløb i hele Danmark – under overskriften ”Landsbyklynger”.  Vi har fået en dygtig konsulent tilknyttet - Pelle Jensen - fra firmaet Share Republic, som vil hjælpe os med at få struktur og moment på projektet.

Samarbejdet betyder b.la at Favrskov kommune får en plads i styregruppen og erfaringer fra pilotprojekter har vist at, landsbyer der indgår klyngesamarbejder øger deres mulighed for indflydelse og politisk bevågenhed i deres kommune.

 

Vi kalder det Favrskov4ren 2.0


 

Vi starter ud med at afholde 4 lokale borgermøder efterfulgt at et fælles borgermøde for alle 4 landsbyer, hvor resultaterne af de lokale workshops samles og videreudvikles.

De 4 workshops vil blive afholdt her i april 2018.

 

VI ØNSKER:

 Vi ønsker at lokalområdet har større kendskab til Favrskov4ren
Vi ønsker flere ambassadører og aktive – vi har brug for alle. Både dem der hepper og dem der har lyst til at tage aktivt del i arbejdet
Vi ønsker at bevare vores nuværende aktiviteter, samtidig med at vi udvikler Favrskov4ren 2.0
 

VI ER OPTAGET AF:

 
Vi er optaget af hvor lokalområdet mener vi kan skabe værdi.
Vi er optaget af hvad lokalområdet brænder for.
Vi er optaget af om vi ”taler” til alle.
Vi er optaget af ikke at overtage andres roller, men at spille områdets foreninger sammen og gode.
Vi er optaget af om vi skal have flere/nye kræfter i spil.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen i Favrskov4ren
 
Peter Lange, Laurbjerg
Anders Hansen, Houlbjerg
Peter Bek-Thorngreen, Granslev
Bente Schultz, Laurbjerg
Peter Ravn Jensen, Houlbjerg
Søren A. Gade, Houlbjerg
Karsten K. Jensen, Bøstrup
Susanne Johnsen, Bøstrup
 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar