fredag den 25. maj 2018

Favrskov4ren og Persondataloven

Hej
Da vi alle er underlagt den nye lov om persondata, kommer her Favrskov4rens svar på det.
Se nedenstående:


Indsamling/sletning af persondata:

Persondata indsamles kun når I selv overdrager os denne. 
I kan altid få fjernet jeres persondata ved henvendelse via mail eller telefon.  

Brug:
Favrskov4ren indsamler information af primært 3 årsager:

  • Vi indsamler navn, telefonnummer og mailladresse så vi kan informere om aktiviteter i lokalområde.
  • Vi indsamler navn, telefonnummer og mailadresse hvis I fremgår som frivilig (feks. i defineret arbejdsgruppe eller potentiel frivillig ved løbende opgaver)
  • Materiale fra spørgeskemaer og fællesmøder bliver opbevaret for senere brug og som generel dokumetation. Denne information er ikke forbundet/relateret til persondata, hvorved det indhentede materiale kan defineres som værende anonymt indsamlet.

Beskyttelse af data:
Persondata er opbevaret I Google-drev og en kontaktliste som kun Favrskov4rens bestyrelse har adgang til. 
I bred udstrækning bliver mails fra Favrskov4ren udsendt, hvor modtagerne er sat på "blind copy", hvorved modtagere ikke kan se de andre modtageres mail-addresser. Dette er ikke tilfældet for arbejdsgrupper og evt. bestyrelsesmedlemmer fra diverse foreninger, da kontaktinformationer allerede er oftentlige tilgængelige. 

Link til mere viden i en piece her:

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar