fredag den 4. maj 2018

Stormødet i Laurbjerg - Sagen er BØF! Ideer bliver til handling.I onsdags havde vi endelig det store møde som kulminationen på vores 4 workshops ude i de 4 byer.

Alle var inviterede og der var mulighed for en gratis bøf.
Da tilslutningen i byerne havde ligget på mellem 10 og 15 personer hvert sted havde vi ikke forventet så stor tilslutning, men måtte i huj og hast få bestilt flere bøffer, da tilmeldingerne væltede ind.

Nårh ja de kom vel bare for at få en gratis bøf og en øl? De gik vel igen efter maden.

Nej ikke den der bor i Favrksov4ren! Der var et par enkelte der gik, fordi der vår børn, som skulle hjem i seng, men der KOM FAKTISK FLERE efter maden.Vi endte med at være godt 60 meget aktive og meget snakkende mennesker med et rigtig godt drive og masser af ideer.

Klokken 19 var der velkomst ved Peter Lange.

Man kan ikke modsige, at bredere og bedre samarbejde er godt.
Vi skal have Landsbysamarbejdet peget frem mod at gøre det så godt som muligt at bo her. Vi skal gøre det, der hvor det giver mening.

Landsbysamarbejdet Favrskov4ren er bindeled mellem politik og alle os andre. Nu samler vi trådene.

Det var så dejligt, at langt de fleste der var med til Workshops ved bymøder er kommet.

Vi må erkende at vi er overraskede over, hvor forskellig vi er. Det er forskel på, hvad der optager os.

Det var også vigtigt at sige, at der ikke var skældud til dem, der ikke kom og ikke ville deltage. Man må godt være i fred. Det er for nogle mennesker grunden til, at man bor på landet.

Men dem der kommer bestemmer. Er de andre utilfredse, så er de velkomne til at deltage til hver en tid.

Tiden går, og hvis ingen gør noget, så sker der ingenting!

Så bestemmer kommunen, Bane Danmark, Midt Trafik, boligmæglerne, politikerne, medierne  og alle de andre. Det er ikke ok. Vi har brug for fælles udvikling og fælles visioner. Og så er der jo altid hyggeligt at møde nye mennesker. Det er praktisk, at vi kender hinanden i byerne og på tværs. De sociale arrangementer er lige så vigtige som det økonomiske.

Messen er d. 8 september der er en gentagelse af successen fra 2016 er et signal på det vi er, og det vi kan.

 
Vores energiske konsulent Pelle Jensen styrede igen slagets gang med professionel og humoristisk hånd.

Denne gang var det med fokus på raffinering af de samlede ideer fra de 4 landsby workshops.

Vi skal vække ideer til live. Der vil opstå ideer, som er lette at gå til. Lad dem endelig blive til noget så snart det kan lade sig gøre. Projektet med RealDania og DGI kører over 18 måneder og er et langt træk, der kører sideløbende.

Vi ønsker at være en styrke og ikke konkurrent, desværre blev netop stormødet en kollision med fællesspisning i Granslev og dermed det modsatte af, hvad vi vil stå for.

 

Derfor et stort Undskyld til Granslev!

 

Pelle havde samlet ideerne under nogle overskifter på nogle A3 plancher.

Alle kunne gå rundt og se på overskrifterne og stille sig/sætte sig ved det, der sagde en mest.

Det blev understreget mange gange, at der ingen pres var. Ingen forventning om, at man skulle deltage og tage opgaven videre. Ingen ville blive holdt op på noget.

De mange spændende overskrifter var jo et dilemma, da mange var interesserede i flere ting.

Men her var opgaven kun at få startet initiativerne. Når grupper er nedsat, kan alle der har lyst og tid skrive ind i gruppen og deltage i det omfang man har lyst.

Snart vil der komme noget ud om hver gruppe, der opstod. Her vil man kunne læse, hvad grupperne har fundet frem til og vil arbejde videre med. Her vil også fremgå en eller kontaktpersoner, som man kan henvende sig til, hvis man har lyst til at være med og gøre en forskel for vores landsbysamarbejde på netop det område.

 

Nogle ideer var så nemme og oplagte - lavthængende frugter der var lige til at plukke - at det bare er med at komme i gang.

Andre ideer er mere "tunge" fordi der skal mere forarbejde til. Der skal også indhentes tilladelser og måske søges politisk opbakning. Andre områder kræver Cool Cash og skal igennem ansøgninger på det område.

Men ingen af ideerne, der kom frem, er umulige.

Og Favrskov4ren har fået et stort puf i ryggen med den deltagelse energi og hjælp, der strømmede til på en helt almindelig onsdag i starten af maj.

 

ET KÆMPE TAK for opbakning og hjælp.

Lad os alle gøre det her til det startskud, som det er tænkt til.

Et startskud til et stærkere landsbyfællesskab, hvor vi spiller hinanden bedre.Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar