tirsdag den 15. maj 2018

Liv i forsamlingshuset - Det er ikke altid nemt, men det er vigtigt!


Jubii! Bøstrup Forsamlingshus fortsætter med ny bestyrelse og fornyet energi!


Den 7/5 var der ekstraordinær generalforsamling I Bøstrup Forsamlingshus.


I ro og mag fik de valgt alle poster, og den nye bestyrelse mødes i aften for konstituering.


Der har et stykke tid været en større udfordring med at få samarbejdet omkring forsamlingshuset i Bøstrup til at fungere.


Til den ordinære generalforsamling kunne de ikke stille hold til en ny bestyrelse, og flere af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer trådte ud af bestyrelsen. Der kunne spores en træthed og frustration.


Derfor skulle der en  ekstraordinær generalforsamling til. Men kunne skulle man overhovedet fortsætte?


Var løbet ved at være kørt for Bøstrup Forsamlingshus?


Den 24/4 holdt de et borgermøde, hvor Forsamlingshuset spurgte borgerne i byen, hvad de skulle stille op med huset. Var tiden løbet fra dem, og folk hellere ville være i fred, eller skulle der andre boller på suppen?


Fra Favrskov4ren lyder et højt: "HOLD DAMPEN OPPE!"

Det er jer og alle I aktive mennesker i Bøstrup, der tegner jeres dejlige landsby - ikke husene og vejene, der i bund og grund bare er tomme byggematerialer uden jer!

 


Se uddrag fra Facebook af borgermødet herunder:


Da vi planlagde mødet håbede vi at få et fremmøde som ved Landsbydagen (eller hvad det var) for nogle år siden. Den gang dukkede 80 mennesker op til diskussionen om blandt andet hvad vi skulle bruge pengene fra Landsbyrådet til. Helt så godt gik det ikke denne gang. I alt 30 mennesker dukkede op, og vi havde mange af de faste støtter med, hvor vi ville have været glade for at se nye ansigter. De sidstnævnte var der dog heldigvis et par stykker af.


Det første spørgsmål vi stillede til den netop affodrede forsamling var ”Skal vi lukke huset og opløse foreningen”. Hurtigt blev alle enige om at det skulle vi ikke. Efter dette bølgede diskussionen frem og tilbage, af og til ledet tilbage på sporet af den afgående formand. Vi fik trukket 11 overskrifter ud af diskussionerne, og jeg vil her gengive dem, med lidt kommentarer til uddybning af hvad der menes. Ikke alle overskrifter mødte samme støtte, men de er taget med for fuldstændighedens skyld.


1) Bestyrelsen bestyrer. Her er der tale om at bestyrelsen ikke skal lave det hele selv, men skal sørge for at så mange som muligt aflaster bestyrelsen ved at udføre de forefaldende opgaver. Vi har tidligere spurgt efter hjælp til tingene, uden synderligt held. Lidt senere diskussion afslører mulige løsninger på dette.


2) Hvor er glæden ved arbejdet. Bestyrelsen har af og til givet udtryk for at det var op ad bakke at lave alle de ting der skulle laves. Der blev diskuteret begrundelser og løsninger. Nogle af grundene var manglende evne til at være udfarende fra den afgående formand. Andre grunde kunne være manglende evner til at uddelegere med held. Der henvistes til punkt 1.


3) Betaling for arbejdet. Det blev nævnt at vi skulle tilbyde betaling for folks deltagelse i arbejder. For eksempel ved at have mad og en vis mængde drikkevarer gratis til fællesspisninger. I andre sammenhænge skulle folk have rigtige penge. Finansieringen skulle blandt andet kunne komme fra øgede priser for mad og drikkevarer ved events og eventuelt fra et øget kontingent. Der blev advaret om at der helt sikkert er en smertegrænse, ved hvilken folk holder op med at komme til arrangementerne.


4) Flere unge. Vi skulle bestræbe os på at gøre os attraktive over for nye folk i byen. Herunder specielt de yngre af folkene. Her var der en større diskussion af hvordan tingene fungerede i gamle dage, og hvordan andre interesser og nutidens jag ofte lægger beslag på folks fritid, så de ikke kan finde plads til frivillige opgaver som jobs i idrætsforeninger eller f.eks. vores forsamlingshus.


5) Specifikke opgaver. Hvis vi meget tidligt kunne komme frem med en liste over specifikke opgaver, som f.eks. 10 fællesspisninger, så ville folk i ro og mag kunne finde noget de kunne påtage sig. Nøgleordene har var ”specifikke”, ”afgrænsede” og ”i ro og mag”. Hvis vi 14 dage før en fællesspisning bad om hjælp ville folk let kunne føle sig pressede. Allerede under diskussionen meldte frivillige sig til diverse opgaver.


6) Mindre kontingent. Denne er lidt modstridende med punkt 3’s ønske om højere indtjening, men den blev kastet op som et virkemiddel til at lokke flere til at være medlemmer, og dermed til at kunne deltage på medlemsvilkår.


7) Loppemarked. Det blev nævnt at loppemarkedet var et event, som gav endog meget godt. Meget høje tal blev nævnt, men det senest afholdte gav omkring 15.000. Ikke at kimse ad, men et tegn på at også her sker der et skred i hvad folk bruger deres tid og deres penge til. Med den rette sammensætning ville et loppemarked stadig være en god ide, men vi skal huske at tombolaen er et stor del af aktiviteten.


8) Synlighed. Vi skal sørge for at være med hvor det foregår, lige som vi skal sørge for at få meldt ud når der sker noget. Vi skal være de første folk tænker på hvis der skal ske noget med betydning for hele byen.


9) 4-7 medlemmer i bestyrelsen. Det kræver en ændring af vedtægterne, men kan tages med til enten en ekstraordinær generalforsamling, eller til næste ordinære. Dette skal gøre det lettere at finde en flok folk til bestyrelsesarbejdet. 


10) Ikke opdelt formand/bestyrelse. Vi diskuterede om formanden skulle vælges separat, så folk turde stille op til valg som menigt medlem. Forsamlingen nåede dog frem til at modellen med at konstituere sig stadig var den bedste model for os.


11) Målrette mod børn. Vi kunne/skulle holde sodavandsdiskoteker, eventuelt med pizza. LAN parties ville kræve noget på internetfronten, men ville være gode at kunne holde. Vi kunne lave bål på pladsen og andre aktiviteter. Spejderne i forsamlingen havde glødende øjne her J


Ideen skulle være at få lokket flere af de yngre generationer til at være med fordi vi gav dem et alternativ til at børnene altid sad hjemme.

Alt i alt fik vi en masse gode input, som bestyrelsen, både afgående og kommende, kan nærstudere og gøre deres bedste for at føre ud i livet.Formand: Karsten jensen.                         
næstformand:Gert Johnsen.                   
Kassere: John Nielsen.                            
Sekretær: kisser Andersen.                     
Bestyrelsesmedlem:Pia list.                     
Suppleant: sonja t. Pedersen.                   
Suppleant: maj-Britt Horn 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar